Innowacyjny Klaster Generacji i Użytkowania Energii w Mega i Nano skali
Klaster, Innowacyjny Klaster Generacji i Użytkowania Energii w Mega i Nano skali, WROCŁAW

Wstęp

random picture

Zadania klastra są odpowiedzią na konieczność produkcji energii z minimalnym oddziaływaniem na środowisko i klimat. Jednocześnie rosnące zapotrzebowanie na energię oraz dekapitalizowanie się istniejących urządzeń produkcji energii wymusza rozwój innowacyjnych technologii energetycznych co jest przedmiotem działalności klastra.

Cele Klastra –Wspólnota Wiedzy i Innowacji

  1. Kooperacja nauki i gospodarki,
  2. Opracowanie i wdrażanie innowacyjnych technik produkcji czystej energii z wykorzystaniem różnych źródeł w skali mikro i makro oraz poprawy efektywności jej wykorzystania,
  3. Kształcenie specjalistów w najnowszych technologiach produkcji energii i jej wykorzystania,
  4. Integracja Uczelni, Przedsiębiorców, Samorządu
  5. Przyśpieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska.

 

Copyright © 2008 Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Klaster Generacji i Użytkowania Energii
E: